Meni Zapri

Župnijska cerkev sv. Lovrenca v Lučah

Cerkvena ladja je dolga 24,75 in visoka 8,96 metra. Poslikana je s 13 freskami. Na slavoloku proti ladji je naslikan lesen križ med podobama Marije Device in sv. Janeza. Na stropu so tri zgodbe iz življenja sv. Lovrenca. Prva predstavlja srečanje sv. Lovrenca s papežem Sikstom, ko ga peljejo v ječo, na drugi pokaže sv. Lovrenc pred sodnikom na cerkvene zaklade: dete in reveže, v tretji pa je sv. Lovrenc mučen na ražnju. V medaljonih so predstavljeni štirje evangelisti: Matej, Marko, Luka in Janez. Na stropu ladje je naslikano tudi Marijino vnebovzetje, na vsaki strani pa sv. Karel Boromejski in sv. Avguštin na stropu poleg teh dveh pa sv. Peter in Pavel.

Levi obslavoločni oltar je oltar sv. Miklavža, katerega kip stoji v sredini, na levi je kip sv. Magdalene z mrtvaško glavo, na desni pa kip sv. Sholastike z lesenim bliskom. V atiki je kip sv. Jedrti, redovnice s pasom in koželjem. Spodaj je nekdaj bila slika srca Marijinega, ki so jo kasneje prestavili v prezbiterij, od leta 2015 pa je na njenem mestu slika sv. Bernardke.

Desni obslavoločni oltar je oltar sv. Florjana, katerega kip stoji v sredini, na levi je kip sv. Roka, na desni pa kip sv. Boštjana. V atiki je kip sv. Jerneja z nožem in zastavo. Spodaj je nekdaj bila slika srca Jezusovega, ki so jo kasneje prestavili v prezbiterij, od leta 2014 pa je na njenem mestu slika blaženega škofa Antona Martina Slomška. Maja leta 1990 je ta oltar popolnoma pogorel, nato pa je bil narejen novi.

Prezbiterij spada po oblikah v 18. stoletje, in meri 6,26 metra v dolžino in okoli 8,90 metra v višino. Vse tri stropne freske povezuje evharistična misel. Na levi Noe daruje potopu in prikaže se mavrica, na desni Melkizedek blagoslavlja Abrahama, nad oltarjem pa izraelski hišni oče namaže podboje z jagnjetovo krvjo; družina se že pripravlja za obed.

Glavni oltar je delo, ki izhaja iz 18. stoletja, najverjetneje iz Kranja. Ob straneh sta na podstavku dva stebra s pilastroma, med njima pa stoji kip mladega sv. Lovrenca in štirimi angeli, ki bi naj nosili mučenikovo orodje. V atiki je vdolbina s predstavo božične noči, z Božjim Detetom, Devico Marijo, sv. Jožefom, volom, oslom in nad njimi petimi angeli z napisom Gloria in excelsis Deo. Oltarni nastavek zgoraj zaključuje Božje oko. Nad stebrom stoji levo sv. Jurij z zastavo in zmajem, desno pa sv. Vid s knjigo in kotlom. Ob straneh sv. Lovrenca sta, levo sv. Janez Evangelist blagoslavljajoč strupeni kelih in desno sv. Štefan s palmo in kamni na knjigi. Nad lokoma vrh obhoda pa stojita sv. Blaž na desni, s svečo in sv. Martin na levi, z gosko. Tabernakelj je bil poznejši iz leta 1838, delal ga je samouk iz sv. Mihela nad Mozirjem – Ivan Vavher, po letu 1970 so tabernakelj zamenjali in prestavili na levi obslavoločni oltar, leta 2014 pa je bil izdelan nov tabernakelj, ki ponovno stoji na glavnem oltarju. Nekateri atributi svetnikov so bili že odtujeni.

Leva kapela z oltarjem sv. Rešnjega Telesa, ki se je kot je bilo že omenjeno preimenoval, se je leta 1871 postavil nov. Na sredini je sprva bila oljnata slika zadnje večerje, kasneje pa so v oltar postavili kip srca Jezusovega. Nad stebroma sta angela s hostijo in pateno ter kelihom, na atiki je Bog Oče s svetom in žezlom ob straneh pa stojita, na levi kip sv. Katarine, na desni pa kip sv. Barbare.

Zunaj nad lokom je naslikana Lurška Mati Božja, znotraj na stropu je freska Kristusa, ki moli na vrtu Getsemani, nad okni pa sta na levi sv. Terezija na desni pa sv. Frančišek Serafski.

V desni kapeli s stranskim oltarjem Matere Božje, ki je, kot je bilo že omenjeno prej stal na mestu sedanjega oltarja sv. Florjana bila nekdaj slika Matere Božje s sv. Dominikom in sv. Terezijo iz 18. stoletja. V sedanjem oltarju je kip Matere Božje z detetom v levici in žezlom v desnici. Ob straneh stojita kipa, sv. Lucija na desni in sv. Apolonija na levi. Vrh stebrov klečita angela, v atiki pa stoji kip sv. apostola Jakoba mlajšega z mečem, romarsko palico in klobukom na glavi. Kipi v tem oltarju so iz leta 1838.

Zunaj nad kapelo lahko vidimo podobo sv. Družine, znotraj na stropu je Mati Božja po Sassoferratu, na levi strani sv. Ana, na desni pa sv. Joahim.