Meni Zapri

Sveta evharistija

SVETA EVHARISTIJA

 • je zakrament dobrotljivosti,
 • znamenje edinosti,
 • vez ljubezni,
 • velikonočna gostija.
 • V evharistiji se prejema Kristus, duša se napolnjuje z milostjo in daje poroštvo prihodnje slave (B 47).


je izraz in povabilo k ljubezni do Boga


BOŽJE ZAPOVEDI (1-3):

 1. Veruj v enega Boga.
 2. Ne skruni božjega imena.
 3. Posvečuj Gospodov dan.

CERKVENE ZAPOVEDI:

 1. Udeležuj se maše v nedeljo in druge zapovedane praznike in ne opravljaj nobenih del in dejavnosti, ki ogrožajo posvečevanje teh dni.
 2. Spovej se svojih grehov vsaj enkrat na leto.
 3. Prejmi zakrament evharistije vsaj ob veliki noči.
 4. Posti se zapovedane postne dni.
 5. Po svojih zmožnostih podpiraj Cerkev v njenih gmotnih potrebah.

je izraz in povabilo k ljubezni do bližnjega


BOŽJE ZAPOVEDI (4-10):

 1. Spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji.
 2. Ne ubijaj.
 3. Ne nečistuj.
 4. Ne kradi.
 5. Ne pričaj po krivem.
 6. Ne želi svojega bližnjega žene.
 7. Ne želi svojega bližnjega blaga.

TELESNA DELA USMILJENJA:

 • lačne nasičevati
 • žejne napajati
 • popotnike sprejemati
 • nage oblačiti
 • bolnike obiskovati
 • jetnike reševati
 • mrtve pokopavati

DUHOVNA DELA USMILJENJA:

 • grešnike svariti
 • nevedne učiti
 • dvomljivcem prav svetovati
 • žalostne tolažiti
 • krivico voljno trpeti
 • žaljivcem iz srca odpustiti
 • za žive in mrtve Boga prositi

“Vzemite in jejte od tega vsi…” Če naj odgovorimo na to povabilo, se moramo pripravljati na ta tako velik in tako svet trenutek. Sv. Pavel opominja k spraševanju vesti:

“Kdor bo torej nevredno jedel ta kruh ali pil Gospodov kelih, se bo pregrešil na gospodovim telesom in krvjo. Naj torej vsak sebe presodi in tako jé od tega kruha in pije iz keliha, kajti kdor jé in pije, jé in pije svojo obsodbo, če se ne zaveda, da je to Gospodovo telo.” (1 Kor 11,27-29)

Sv. Pavel

Kdor se zaveda kakega velikega greha, mora prejeti zakrament sprave, preden pristopi k obhajilu. (Katekizem Katoliške Cerkve 1385)


KDAJ LAHKO PRISTOPIMO K SVETEMU OBHAJILU?

 • Kadar smo v prijateljstvu z Bogom in bližnjim,
 • kadar nimamo velikega greha, malih grehov pa se kesamo in jih obžalujemo,
 • kadar smo tešči eno uro pred obhajilom, kar velja tudi za žvečilne gumije in bombone,
 • kadar imamo spoštljiv odnos do svetega prostora in bogoslužja (obleka, poklek, sveta tihota),
 • kadar pri obhajanju svete maše dejavno sodelujemo (glasno odgovarjamo, molimo).

KDAJ NE SMEMO PRISTOPITI K SVETEMU OBHAJILU?

 • Kadar naredimo velik ali smrtni greh – se pregrešimo v veliki stvari, premišljeno in prostovoljno,
 • kadar po lastni krivdi v nedeljo nismo pri sveti maši (dokler ne opravimo spovedi),
 • kadar smo zamudili k sveti maši in smo prišli po kesanju,
 • kadar živimo v cerkveno neurejeni zakonski skupnosti,
 • kadar je kdo ločen in ponovno civilno poročen,
 • kadar pri sveti maši ne sodelujemo (klepetamo ali si krajšamo čas z drugimi stvarmi, kot so telefon, branje,…).

Vir: Zloženka: Sveto obhajilo, najbolj osebno srečanje z Jezusom.