Meni Zapri

O cerkveni stavbi

Prvi zapisi o obstoju cerkve segajo v leto 1426, ko je že stala na sedanjem mestu. Sedanja cerkev izhaja iz 17. stoletja, ladjin obok pa iz let od 1767 do 1781. Okrog leta 1600 je bil k ladji prizidan zvonik, zgornje nadstropje zvonika pa izhaja iz leta 1826. Cerkev je leta 1897 poslikal Fantoni mlajši, za 600 forintov brez hrane in stanovanja.

Od leta 1631 do 1641 se omenjajo glavni oltar sv. Lovrenca in štirje stranski oltarji: oltar sv. Miklavža, oltar Matere Božje, oltar sv. Uršule in oltar sv. Boštjana. Zadnja dva sta bila na mestu vhodov v stranske kapele prislonjena k steni, kasneje pa so jih odstranili, predrli zidove in pozidali kapelice. Oltar so nato preimenovali v oltar sv. Rešnjega telesa, oltar Matere Božje pa prestavili v eno izmed kapelic na njegovo staro mesto pa posvetili oltar sv. Florjana.

Dve stranski kapeli sta bili postavljeni po letu 1690, ko je v Lučah že bila bratovščina sv. Rešnjega Telesa in pred 1734, ko se je ustanovila karmelska bratovščina.

V cerkvi je bila postavljena tudi prižnica, stala je na levi strani, ki so jo po letu 1970 odstranili, poleg nje bi naj stal kip sv. Janeza Nepomuka, ki je vrhunec baročne tehnike, kip danes stoji desno od zakristije.

Zvonovi so bili odvzeti v obeh vojnah. Grassmayerjevi zvonovi pa so bili nabavljeni med leti 1983 in 1988.

Stari križev pot je bil leta 1733 postavljen zunaj cerkve, leta 1786 so ga prenesli v cerkev in prenovili za 111,2 goldinarjev. Leta 1867 se je daroval podružnici sv. Antona in se je za župnijsko cerkev priskrbel nov, iz Kranja.