Meni Zapri

Rožni venec božjega usmiljenja

“Obljubljam, da se tisti, ki bo častil to podobo, ne bo pogubil. Že na tem svetu mu obljubljam zmago nad sovražniki, posebno še v smrtni uri. Jaz, Gospod, ga bom varoval kakor svojo čast. Žarki na sliki označujejo kri in vodo, ki je pritekla iz globine mojega usmiljenja, takrat, ko je moje srce, umirajoče na križu, bilo prebodeno s sulico.“

“Hči moja, govori vsemu Svetu o mojem neizmernem usmiljenju. Hočem, da je praznik Božjega usmiljenja zatočišče vseh duš, pribežališče vseh grešnikov. Ta dan bom razodel polnost svojega usmiljenja. Kdor bo ta dan opravil sveto spoved in prejel sveto obhajilo, bo dobil popolno odpuščanje grehov in kazni za grehe. Naj se nihče ne boji priti k meni, čeprav so njegovi grehi še tako veliki. Hočem, da praznik mojega usmiljenja slovesno obhajate prvo nedeljo po veliki noči.”

“Ljudi, ki bodo širili češčenje mojega usmiljenja, bom varoval vse življenje kakor mati svoje otroke. V smrtni uri bom njihov rešitelj, ne sodnik. V tej zadnji uri duša nima drugega varstva, kot moje usmiljenje. Blagor tistim, ki se že v zemeljskem življenju potopijo v moje usmiljenje, ker jih ne bo zadela sodba.”

“Preden nastopim kot pravičen sodnik, pridem kot KRALJ USMILJENJA. Kdor zavrne moje usmiljenje, se sam obsodi.”

“Ljudje, ki molijo rožni venec Božjega usmiljenja, bodo deležni Božjega usmiljenja, posebno v smrtni uri.”

“Človeštvo ne bo doseglo miru tako dolgo, dokler se z vsem zaupanjem ne priporoči mojemu usmiljenju. Povej ranjenim ljudem, da se morajo zateči k mojemu usmiljenemu Srcu in dal jim bom svoj mir.”

“Če boste ta rožni venec molili pri umirajočem, se bo umirila Božja jeza, neskončno usmiljenje pa bo zaradi trpljenja Božjega Sina, objelo dušo umirajočega.”

Kristusove besede sestri Faustini Kowalski.


ROŽNI VENEC BOŽJEGA USMILJENJA

Na običajni rožni venec molimo:
Na prvih treh jagodah: Oče naš…, Zdrava Marija…, Vera…

Pri vseh petih desetkah molimo:

Pri velikih jagodah:
Večni Oče, darujem Ti telo in kri, dušo in božanstvo tvojega preljubega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, v spravo za naše grehe in za grehe vsega sveta.

Pri malih jagodah (desetkrat):
Po njegovem prebridkem trpljenju, usmili se nas in vsega sveta.

Na koncu dodamo (trikrat):
Sveti Bog, sveti Močni, sveti Nesmrtni, usmili se nas in vsega sveta.

“Moli stalno ta rožni venec, ki sem ti ga razodel. Kdor ga bo molil mu bom podelil veliko usmiljenje že v življenju, posebno pa ob smrti”

Jezus Kristus

VZKLIKI BOŽJEMU USMILJENJU

To niso litanije, temveč vzkliki Božjemu usmiljenju. Jezus je razodel sr. Faustini veliko moč teh vzklikov.

“Božja ljubezen je cvet, usmiljenje pa sad tega cveta. Če kdo dvomi, naj bere te vzklike Božjemu usmiljenju in našel bo zaupanje!”

 • Božje usmiljenje, nedoumljiva skrivnost Presvete Trojice, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, izraz njegove največje moči, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki si se razodelo v stvarjenju nebeških duhov, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki si nas iz niča poklicalo v življenje, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki obsegaš ves svet, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nam daješ nesmrtno življenje, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nas varuješ zasluženih kazni, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nas rešuješ bede greha, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nam v Besedi, ki je postala človek, daješ opravičenje, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki se na nas izlivaš iz Kristusovih ran, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki izviraš iz Presvetega Srca Jezusovega, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki si nam dalo Presveto Devico Marijo za Mater usmiljenja, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi Cerkve, ki obsega vesoljni svet, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, navzoče v postavitvi in delitvi svetih zakramentov, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, neomejeno v zakramentu krsta in pokore, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, neizmerno v zakramentu evharistije in duhovništva, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki si nas poklicalo k sveti veri, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, v spreobrnjenju grešnikov, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki posvečuješ pravične, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki k popolnosti vodiš svete, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, studenec bolnim in trpečim, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, tolažba in blagor vsem, ki so skesanega srca, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, upanje tistim, ki obupavajo, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki vedno in povsod spremljaš vse ljudi, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nas napolnjuješ z milostjo, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, mir umirajočim, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki nas varuješ peklenskega ognja, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ki lajšaš trpljenje dušam v vicah, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, ti veselje in neizmerna radost vseh svetih, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, neskončno v vseh skrivnostih vere, zaupamo vate!
 • Božje usmiljenje, neizčrpni vir čudežev, zaupamo vate!

Voditelj: Bog je usmiljen in poln svetosti, počasen za jezo, poln dobrote.

Ostali: Zato bom vekomaj klical Božje usmiljenje.

Molimo.
O Bog, tvoje usmiljenje je neskončno, tvoja milost neizčrpna. Milostno poglej na nas, pomnoži v nas delo svojega usmiljenja, da ne bomo obupali tudi v največjih preizkušnjah, temveč bomo bolj zaupali v Božjo voljo, ljubezen in usmiljenje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Kralju usmiljenja, ki s teboj in s Svetim Duhom izkazuje usmiljenje vekomaj. Amen.


DEVETDNEVNICA BOŽJEGA USMILJENJA

To devetdnevnico, lahko molimo ob vsakem času, vendar je posebno pomembno, če jo molimo od velikega petka do bele nedelje, kot pripravo na praznik Božjega usmiljenja.

“Želim, da v teh devetih dneh pripelješ duše k izviru mojega usmiljenja, da bi v njem našle moč, milost in pogum za življenje, posebej v trenutku smrti. Za te pobožnosti bom delil posebne milosti.”

Jezus Kristus s. Faustini Kowalski

Prvi dan

“Danes pripelji k meni vse človeštvo, posebno vse grešnike in jih potopi v ocean mojega usmiljenja. S tem zmanjšuješ mojo bridkost nad izgubljenimi dušami.”

Kot odgovor temu Jezusovemu vabilu molimo najprej: Oče naš…, Zdrava Marija…, Slava Očetu…, potem Rožni venec Božjega usmiljenja. Na koncu pa naj bi zmolili še Vzklike Božjemu usmiljenju.

Drugi dan

“Danes mi pripelji vse duhovnike, redovnike in redovnice. Potopi jih v moje neskončno usmiljenje. Dali so mi moč, da sem prenesel bridko trpljenje. Po njih se bodo izlile reke mojega usmiljenja na vse človeštvo.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Tretji dan

“Danes pripelji k meni vse zveste pobožne duše: potopi jih v ocean mojega usmiljenja. Te duše so me krepile na potu mojega trpljenja: bile so kapljica tolažbe v morju bridkosti.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Četrti dan

“Danes mi pripelji tiste, ki me še ne poznajo in ne verujejo vame. V svojem pregrenkem trpljenju sem mislil nanje, a njegova prihodnja gorečnost mi je tolažila srce. Potopi jih v morje mojega usmiljenja.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Peti dan

“Danes mi pripelji nazaj duše tistih, ki so v krivi veri ali pa so zavrgli resnico. Potopi jih v morju mojega usmiljenja. V mojem pregrenkem trpljenju so raztrgali moje telo in moje srce – mojo Cerkev. Če se vrnejo v naročje Cerkve bodo ozdravili moje rane in občutil bom olajšanje svojih bolečin.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Šesti dan

“Danes pripelji k meni krotke in ponižne duše in vsa otroška srca. Potopi jih v moje usmiljenje. Postali so podobni mojemu srcu in so me krepili v bolečem smrtnem boju. Bili so kot angeli, ki bedijo ob mojih oltarjih. Izlil bom nanje slapove milosti, zakaj le ponižna srca, katerim se popolnoma zaupam, morejo sprejeti vse moje milosti.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Sedmi dan

“Posveti mi danes vse, ki na poseben način častijo in slavijo moje usmiljenje. Ti najbolj sodelujejo z mojim trpljenjem in so se najgloblje potopili v mojega Duha. Tako so živa podoba mojega usmiljenega srca. V prihodnjem življenju bodo večno sijali v čudovitem veličastvu in nihče od njih se ne bo pogubil. Jaz sam jih pritegnem k svojemu srcu ob uri, ko jih pokličem!”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Osmi dan

“Danes pripelji k meni duše v vicah in jih pogrezni v brezno mojega usmiljenja, da bi reke moje krvi ublažile njihovo trpljenje! Te siromašne duše so mi drage, ko zadoščujejo Božji pravičnosti. Lahko pomagate tem dušam in jim olajšate trpljenje z odpustki in žrtvami zadoščevanja, ko zajemate iz teh zakladov, ki sem jih izročil svoji Cerkvi. O, ko bi mogli videti njihovo trpljenje, bi jim ves čas podarjali svoje molitve, da bi odplačale dolg moji pravičnosti.”

Sledijo molitve kakor prvega dne.

Deveti dan

“Danes pripelji k meni mlačne duše in jih potopi v morje mojega usmiljenja. Te duše zadajajo mojemu srcu najbolj boleče rane; v vrtu Getsemani pa so me najbolj razžalostile in iztrgale iz mojega srca krik: “Oče, če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi” (Lk 22,42). Zanje je moje usmiljenje edina rešitev!”

Sledijo molitve kakor prvega dne.


URA USMILJENJA

Ob tretji uri še posebej molimo molitev sv. Faustine Kowalske, ki jo je naučil Jezus:

Kri in voda, ki izviraš iz Jezusovega Srca kot studenec usmiljenja za nas, vate zaupam.

“Ob tretji uri milo prosi moje usmiljenje, posebno za grešnike, in vsaj za kratek čas se poglobi v moje trpljenje, predvsem v mojo zapuščenost trenutku umiranja. To je ura velikega usmiljenja za ves svet. Dovolim ti, da prodreš v mojo smrtno žalost; ob tej uri ničesar ne odrečem osebi, ki me prosi v imenu mojega trpljenja.”

Jezus Kristus s. Faustini Kowalski

“Kadarkoli boš slišala, da ura bije tri, se vsa potopi v moje usmiljenje, slavi in poveličuj to usmiljenje; kliči njegovo Vsemogočnost na pomoč za ves svet, posebej za uboge grešnike, kajti v tem trenutku stoji na stežaj odprto za vsakega človeka. Ob tej uri zase in za druge izprosiš vse, ob tej uri se je rodila milost za ves svet usmiljenje je zmagalo nad pravičnostjo. Moja hči, ob tej uri se potrudi, da zmoliš križev pot, kolikor ti obveznosti to dopuščajo; če ne moreš moliti križevega pota, vsaj za trenutek stopi v kapelo in počasti moje Srce, ki je v najsvetejšem zakramentu polno usmiljenja; ako pa ne moreš stopiti v kapelo, se vsaj za trenutek poglobi v molitev tam, kjer si. Želim, da častí moje usmiljenje vsako ustvarjeno bitje, najprej pa ti, ker sem ti dal to skrivnost najgloblje spoznati.”

Jezus Kristus s. Faustini Kowalski

Vir: Zloženka: Devetdnevnica in rožni venec božjega usmiljenja.